W stronę czasu

Według świętego Mateusza, w pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chce, aby przygotowali Mu Paschę do spożycia. On odpowiedział im poleceniem, aby poszli do miasta, do znanego im człowieka. Rozmawiając z nim, mieli zacytować słowa Jezusa: „Czas mój jest bliski”.

Uczniowie zrobili tak, jak polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Kiedy ją spożywali, Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom. Wypowiedział przy tym słowa, które stały się najczęściej powtarzanymi słowami na świecie: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Święty Mateusz dodał: „Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: »Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego«. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej”.

Wydawać by się mogło, że historia świata stanęła w miejscu. Przedzielona dwoma pytaniami. Kilka wersetów wcześniej w tej samej Ewangelii Mateuszowej Judasz zadaje arcykapłanom pytanie, jaką korzyść materialną może osiągnąć, jeśli zdradzi Jezusa, wskazując miejsce Jego pobytu, by można Go było pojmać. A kilka wersetów później uczniowie, jak słyszymy przy pierwszym ołtarzu, podchodzą do Jezusa i zadają Mu pytanie o to, gdzie ma być przygotowana Jego ostatnia wieczerza! Oba pytania dotyczą tego samego: śmierci Jezusa. To zadane z perspektywy zdrajcy stało się początkiem jego tragicznego końca. Zadane z perspektywy uczniów – początkiem najwspanialszej historii w dziejach świata. Zbawienia człowieka. Dokonane na krzyżu, przeciągnie się w całość tej historii nieustającym dokonywaniem się na ołtarzach świata.

Nie bez przyczyny ewangelista Mateusz używa sformułowania: „Czas mój jest bliski”. Niekiedy w jego Ewangelii słowo „czas” ma znaczenie czysto chronologiczne. Częściej jednak chodzi o coś więcej niż tylko o upływ sekund, minut, godzin, lat… Dwaj opętani zawołali do Jezusa: „Przyszedłeś dręczyć nas przed czasem!” i, co zrozumiałe, czas oznaczał w ich ustach moment eschatologiczny – ostateczne pokonanie zła przez Boga. Podobnie jest w przypowieści o zbożu i kąkolu: koniec „czasów” to „czas żniwa”. Cytując Jezusa mówiącego: „Czas mój jest bliski”, Ewangelista chce podkreślić, że Jego śmierć jest momentem zwrotnym dziejów. Rozpoczyna się coś nowego, nowa epoka zbawienia, nowy czas.

Przy pierwszym ołtarzu należy zdać sobie sprawę z tego, jak genialnego posunięcia dokonał Bóg, ustanawiając Eucharystię. To, co istniało w powszedniości, w czasie – wychodzi poza czas. To, co stało się jeden jedyny raz – dokonuje się odtąd miliardy razy na ołtarzach świata. Połączenie przemijającego z nieprzemijającym to Eucharystia.

Czytając fragment Ewangelii świętego Mateusza, trudno uniknąć wspomnienia postaci nakreślonej przez proroka Izajasza – cierpiącego Sługi Jahwe. Jezus, mówiąc o krwi wylanej „za wielu”, stwierdza bowiem jednoznacznie, że bierze na siebie winy wszystkich i samego siebie wydaje na śmierć. „Za wielu” dla Boga zawsze oznacza „za wszystkich”. To oczywiste, że w czasie tej ostatniej wieczerzy Jezus chce objaśnić swoim uczniom, i zarazem przyjaciołom, znaczenie swojej śmierci. W pewnym sensie dopełnia całego swojego nauczania. Jego śmierć nie jest tragicznym kresem, dlatego próbuje skierować myśli uczniów poza ten moment, który wydaje się tragiczny. Chce im powiedzieć, że nawet jeżeli odchodzi i dotychczasowy sposób Jego obecności pośród nich dobiega właśnie końca, to ofiarowuje im dar polegający na trwałej obecności wśród nich. Ofiaruje im swoje Ciało i swoją Krew. Pozostaje z nimi jako ich Pokarm i Napój, jako Ten, który dobrowolnie przyjmując śmierć, urzeczywistnił zbawienie – całkowitą, pełną, ostateczną łączność ludzi z Bogiem.•

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama