Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Listopad 2017
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Niedziela 26 listopada 2017

Katolicy rzymscy:

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (uroczystość)
LG: II tydzień psałterza
Rozważania:
Uroczystość Chrystusa Króla - rok A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Porządek po niesprawiedliwościach »
Garść uwag do czytań na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Odległość od Królestwa »
Sześć propozycji homilii na Uroczystość Chrystusa Króla. Również do osobistej refleksji nad czytaniami Uroczystości.
Propozycje śpiewów - 22 listopada »
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Uwzglęniają czytania i antyfony mszalne.
Uroczystość Chrystusa Króla »
Chrystus Król naszym Sędzią. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego JANA ZŁOTOUSTEGO, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

święci dnia: Jan Chryzostom, arcybiskup Konstantynopola

Luteranie:

Ostatnia niedziela roku kościelnego - Niedziela Wieczności

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...