Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Grudzień 2019
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Niedziela 22 grudnia 2019

Katolicy rzymscy:

IV Niedziela Adwentu
LG: IV tydzień psałterza
Rozważania:
IV Niedziela Adwentu »
Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - IV Niedziela Adwentu »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Moc milczenia »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Narodzi się! »
Garść uwag do czytań na IV niedzielę Adwentu roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Wzajemna odpowiedzialność »
Więź między kobietą i mężczyzną powinna być więzią wzajemnej odpowiedzialności . 4. Niedziela Adwentu, rok A (Iz 7,10–14; Rz 1,1–7; Mt 1,18–24).
Moc i wdzięk »
Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz wideo do liturgii IV Niedzieli Adwentu.
IV NIEDZIELA ADWENTU - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

POCZĘCIE przez św. Annę Bogurodzicy

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Nieoczekiwana Radość"
Poczęcie Bogurodzicy przez spraw. Annę
Poczęcie przez św. Annę Najświętszej Bogurodzicy.
święci dnia
▫ spraw. Anna, matka Bogurodzicy
▫ spraw. Joachim
▫ pror. Anna
▫ Sofroniusz, arcybiskup Cypru
▫ mnich Stefan Nowopromieniejący

Luteranie:

Niedziela 4. w Adwencie

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Luty 2020
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...