Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Styczeń 2019
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
  • Inny Kalendarz

Czwartek 17 stycznia 2019

Katolicy rzymscy:

1. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

obór świętych 70 Apostołów, uczniów Pana Naszego i św. ojca naszego TEOKTYSTA, igumena Kukumon na Sycylii

Prawosławni:

Sobór siedemdziesięciu apostołów
Sobór 70 Apostołów.
święci dnia
▫ ap. Akwila
▫ ap. Ananiasz
▫ ap. Andronik
▫ męcz. Atanazy
▫ ap. Barnaba
▫ męcz. Dionizy Areopagita, biskup ateński
▫ Eustachy Pierwszy, arcybiskup serbski
▫ ap. Jakub, brat Pański
▫ ap. i ew. Łukasz
▫ ap. Nikanor
▫ ap. Onezym
▫ ap. Parmenas
▫ ap. Prochor
▫ ap. Symeon, męczennik
▫ ap. Tymon
▫ ap. Tymoteusz, biskup Efezu
▫ ap. Tytus, biskup Krety
▫ męcz. Zozym Pustelnik
▫ ap. Archip
▫ ap. Filemon
▫ ap. Klemens
▫ ap. Hermes
▫ ap. Hermas
▫ ap. Herodion
▫ ap. Olimpiusz
▫ ap. Sozypater
▫ ap. Erast
▫ ap. Kwartus
▫ ap. Tercjusz
▫ ap. Arystobul
▫ ap. Sostenes
▫ ap. Kefas
▫ ap. Cezary
▫ ap. Tadeusz
▫ ap. Filip, diakon
▫ ap. Urban
▫ ap. Arystarch
▫ ap. Pudens
▫ ap. Trofim
▫ ap. Ampeliusz
▫ ap. Apelles
▫ ap. Narcyz
▫ ap. Stachys
▫ ap. Kleofas
▫ ap. Jozjasz zwany Barsabą
▫ ap. Epafras
▫ ap. Patrob
▫ ap. Linus, biskup Rzymu
▫ ap. Gajusz
▫ ap. Filolog
▫ ap. Artemas

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Styczeń 2020
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie... Pobieranie...