Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Luty 2019
N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
  • Inny Kalendarz

Piątek 8 lutego 2019

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego KSENOFONTA i jego bliskich

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Arkadiusz z Konstantynopola
▫ Dawid III Odnowiciel, król
▫ mnich Jan z Konstantynopola
▫ mnich Ksenofont z Konstantynopola
▫ mniszka Maria z Konstantynopola
▫ mnich Teodor Studyta
▫ męcz. Ananiasz z Fenicji, kapłan
▫ męcz. Piotr z Fenicji
▫ mnich Symeon Sędziwy
▫ ihumen Gabriel z Jerozolimy
▫ Konon z Man, biskup
▫ Józef, arcybiskup Tesalonik

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Luty 2020
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...