Propomotor cywilizacji miłości

Budowanie cywilizacji miłości oznacza swoistą „rewolucję Ewangelii”...

W Litanii prosimy: „Promotorze cywilizacji miłości, módl się za nami”. Już w pierwszej encyklice Odkupiciel człowieka Papież przypomniał, że człowiek nie może żyć bez miłości Chrystusa, nie potrafi bez Niego odnaleźć sensu, swojego miejsca. I dlatego właśnie Chrystus – Odkupiciel objawia człowieka samemu człowiekowi, pomaga mu zrozumieć siebie, swoją tajemnicę. W Chrystusie człowiek odnajduje swoją właściwą wielkość, godność i wartość swojego człowieczeństwa. Świadomy, że tylko miłość buduje, Ojciec Święty wzywał świat do „budowania cywilizacji miłości”. W nauczaniu papieskim można wyróżnić cztery zasady: pierwszeństwo osoby nad rzeczą, etyki nad techniką, umiłowanie tego, by „bardziej być” przed dążeniem, aby „więcej mieć”, pierwszeństwo miłosierdzia nad sprawiedliwością. W praktyce – jak pokazał Ojciec Święty – chodzi o to, aby na każdym miejscu i w każdej sytuacji pozwolić mówić i działać miłości, która „czyni wszystko nowym”, troszcząc się o zabezpieczenie dobra, a oddalenie wszelkiego zła.

Budowanie cywilizacji miłości oznacza swoistą „rewolucję Ewangelii”, którą tworzą m.in. osiem błogosławieństw, przykazanie miłości bliźniego, zakładające również miłość wobec nieprzyjaciół. Kościół, pragnąc przeobrazić człowieka i świat, proponuje nawrócenie, przebaczenie i pojednanie. Jak mówił bł. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w 1983 roku we Wrocławiu: „W ewangelicznym przykazaniu miłości tkwi najgłębsze źródło rozwoju każdego człowieka”. A pełnia miłości, to nic innego jak świętość. Zagrożeniem dla cywilizacji miłości jest „cywilizacja śmierci”, „która rani lub nawet zabija prawidłową relację człowieka do człowieka”.

Bł. Jan Paweł II podkreślał w liście przed zbliżającym się trzecim tysiącleciem chrześcijaństwa, że na „kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie”. To pokazuje, że miłość powinna przenikać wspólnotę małżeńską i rodzinną, proces wychowawczy i pracę zawodową, zaangażowanie na rzecz pokoju i sprawiedliwości, działalność polityczną i ekonomiczną. Tylko miłość może całkowicie przemienić człowieka.

Budowanie cywilizacji miłości jest realizacją Ewangelii na miarę współczesnego człowieka. Jest także odpowiedzią na „znaki czasu”, czyli problemy współczesnej ludzkości. Niech w naszych sercach wciąż żywe pozostanie wezwanie bł. Jana Pawła II skierowane do Polaków: „Pomóżcie mi budować cywilizację miłości”.

 

Jest to fragment książki ks. Leszka Smolińskiego "Całkowicie oddany Maryi", Poznań 2012, Wydawnictwo Hlondianum. W portalu wiara.pl publikujemy dzięki życzliwości Autora.


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama