Bł. Ivan Merz - wzór dla Chorwatów

Tym, co go łączy z innymi błogosławionymi, jest jego sukces w oczach Boga. Wielkim pragnieniem całego jego życia było bowiem «nigdy nie zapominać o Bogu, zawsze pragnąć z Nim się zjednoczyć».

Błogosławiony Iwan złożył ślub czystości, całkowicie poświęcił się wychowaniu młodzieży. Założył Związek Orła Chorwackiego, dewizą tego Związku były słowa: „Ofiara-Eucharystia-Apostolstwo”, upowszechniał Akcję Katolicką, troszczył się o wierność Stolicy Świętej. Uważany jest za prekursora ruchu liturgicznego w Chorwacji, a nawet za „filar chorwackiego Kościoła.” Zapis w „Pamiętniku” z 5 kwietnia 1920 r. może być świadectwem jego rozumienia i umiłowania liturgii: „Liturgia jest wyrazem duszy Kościoła; (...) jak w jakimś zwierciadle ogląda się życie Chrystusa; (...) ona jest największym utworem artystycznym, jaki istnieje na świecie, a przy tym centralną sztuką, ponieważ umiejętnie przedstawia życie Chrystusa, który jest w centrum historii.”

Żył tylko 31 lat, jednak zostawił po sobie bogatą spuściznę duchową: artykuły, szkice, rozważania. Jedno zdanie określające jego powołanie życiowe przywołał Ojciec Święty w czasie drugiej pielgrzymki do Chorwacji 4 października 1998 r.: „Moim powołaniem jest wiara katolicka.”

Pragnieniem jego było założenie świeckiego instytutu w celu pogłębienia wiary wśród ludzi. Był nie tylko działaczem, był przede wszystkim człowiekiem głębokiej modlitwy, codziennie uczestniczył w Eucharystii i przyjmował Komunię św., wiele czasu poświęcał na adorację Najświętszego Sakramentu.

Papież beatyfikował pierwszego Chorwata w jego rodzinnym mieście Banja Luce 22 czerwca 2003 r., w ostatnich słowach homilii stawiał go za wzór do naśladowania: „Tak jak bł. Iwan, dążcie do osobistego spotkania z Chrystusem, który oświeca życie nowym światłem.

Niech Ewangelia będzie wielkim kryterium, ukierunkowującym wasze decyzje i wasze wybory!” Potwierdził to jeszcze tego samego dnia, w przemówieniu przed modlitwą maryjną i życzył, by Chorwaci za przykładem bł. Iwana kroczyli drogami Pana.

Błogosławiony Iwan urodził się i wychował w rodzinie niezwiązanej z Kościołem, w młodości doświadczył zła i okrucieństwa wojny i te doświadczenia dzięki łasce Bożej doprowadziły go do żywej wiary, którą dzielił się zwłaszcza z ludźmi młodymi. Służył im jako nauczyciel. Był działaczem Akcji Katolickiej i zapalonym świeckim liturgistą – wszystkie jego działania wypływały ze zjednoczenia z Panem Jezusem, którego zawsze pragnął. Jan Paweł II polecił, byśmy tak jak on „zawsze dążyli do osobistego spotkania z Chrystusem, który oświeca życie nowym światłem”, byśmy wszystkie decyzje podejmowali w świetle Ewangelii.

Zmarł w opinii świętości 10 maja 1928 r., w szpitalu w Zagrzebiu.

Po śmierci jego rodzice przeżyli nawrócenie.

Wspomnienie liturgiczne przypada 10 maja.

Jest patronem młodzieży, szczególnie chorwackiej, i świętowania Światowych Dni Młodzieży.

 

Modlitwa

Boże, który oświecasz każde życie swoim światłem, Ty w swojej mądrości dałeś błogosławionemu Iwanowi Merzowi doświadczyć wiele cierpień, dałeś mu też pragnienie osobistego spotkania z Tobą, spraw za jego wstawiennictwem, byśmy zawsze kroczyli Twoimi drogami, a wszelkie decyzje życiowe podejmowali zgodnie z nauką Ewangelii. Ciebie prosimy....

 
Fragment książki: Regina Przyłucka, Święci świeccy świętego Papieża, Kraków 2011.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama