Wyobraźnia miłosierdzia: Głodnych nakarmić

Zatroskanie Jezusa o lud, który „nie ma co jeść”, to zatroskanie samego Boga. To właśnie Jezus nauczy ludzi sobie współczesnych modlitwy: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Kiedy modlimy się dziś tymi słowami, sam Chrystus woła do Ojca. W Jego imieniu Bóg bierze w obronę tych, których świat pozbawia doczesnego, podstawowego pokarmu.

Wstęp

Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, dlatego jest wolny i współuczestniczy w zbawianiu świata. Z tego też powodu winien naśladować Boga. Miłosierdzie Boga względem człowieka stanowi jeden z głównych tematów całego objawienia biblijnego. Biblia mówi też o miłosierdziu, które to człowiek winien praktykować, gdyż taki jest nakaz Boga: „To mówi Pan Zastępów: Wydawajcie wyroki sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie. Nie krzywdźcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego! Nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego!” (Za 7,9-11; zob. też Ps 82,3-4; Iz 1,17).

Dlaczego mamy być miłosierni? Bo sami wiemy, co to znaczy cierpienie; sami dostępujemy wielokrotnie Bożego miłosierdzia. Bóg zapewnił, że bycie miłosiernym wobec bliźniego zapewnia otrzymanie Jego miłosierdzia. A przede wszystkim, będąc miłosiernym wobec bliźniego, dajemy świadectwo naszej miłości do Boga. Całe Prawo i obowiązki wobec bliźnich zawierają się w miłości do Boga: „A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twojego dobra” (Pwt 10,12-13). W księgach mądrościowych znajdują się również stwierdzenia, że miłosierne postępowanie jest okazywaniem czci samemu Bogu: „…czci Go ten, kto się nad biednym lituje” (Prz 14,31b) i ofiarą Jemu składaną: „Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia” (Syr 35,2); „Pożycza / samemu / Panu – kto dla biednych życzliwy” Prz 19,17a). Natomiast wyrządzanie krzywdy bliźniemu, a zwłaszcza ubogim jest znieważeniem Boga ( zob. Prz 14,31a; 17,15). Jakże bliskie są powyższe stwierdzenia słowom Chrystusa: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

W Starym Testamencie Bóg wołał: „Miłosierdzia pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.” (Oz 6,6). A w Nowym Jezus mówi nam wprost: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). Pismo święte nie tylko wzywa do bycia miłosiernym, ale jasno określa, na czym ludzkie miłosierdzie ma polegać: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie, byłem nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem chory, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25,35n). Słowa te wypowiada Jezus, bo świadczenie miłosierdzia najbardziej go potrzebującym jest okazywaniem dobra samemu Bogu.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama