List Apostolski Vicesimus Quintus Annus

W dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej o Świętej Liturgii

Przypisy:

1. AAS 56 (1964), ss. 97 — 134.
2. Konst. Sacrosanctum Concilium, 1.
3. Pierwsze orędzie do świata (17 października 1978): AAS 70 (1978), ss. 920 — 921.
4. Por. w szczególności: Enc. Redemptor hominis (4 marca 1979), 7, 18 — 22: AAS 71 (1979), ss. 268 — 269, 301 — 324; Adhort. Apost. Catechesi tradendae (16 października 1979): AAS 71 (1979) 23, 27 — 30, 33, 37, 48, 53 — 55, 66 — 68: AAS 71 (1979), ss. 1296 — 1297, 1298 — 1303, 1305 — 1306, 1308 — 1309, 1316; List Dominicae cenae, o tajemnicy i kulcie Eucharystii (24 lutego 1980): AAS 72 (1980), ss. 113 — 148; Enc. Dives in misericordia (30 listopada 1980), 13 — 15: AAS 72 (1980), ss. 1218 — 1232; Adhort. Apost. Familiaris consortio (22 listopada 1981), 13, 15, 19 — 21, 33, 38 — 39, 55 — 59, 66 — 68: AAS 74 (1982), ss. 93 — 96, 97, 101 — 106, 120 — 123, 129, 129 — 131, 147 — 152, 159 — 165; Adhort. Apost. Reconciliatio et Paenitentia (2 grudnia 1984): AAS 77 (1985), ss. 185 — 275, szczególnie nn. 23 — 33, ss. 233 — 271.
5. Przemówienie do uczestników Zjazdu Przewodniczących i Sekretarzy Krajowych Komisji Liturgicznych (27 października, 1984), 1: Insegnamenti, VII, 2 (1984), s. 1049.
6. Konst. apost. Divino afflatu (1 listopada 1911): AAS 3 (1911), ss. 633 — 638.
7. Motu proprio Abhinc duos annos (23 października 1913): AAS 5 (1913), ss. 449 — 450.
8. 20 listopada 1947: AAS 39 (1947), ss. 521 — 600.
9. święta Kongregacja Obrzędów, Sekcja Historyczna, n. 71, Wspomnienie o reformie liturgicznej (1946).
10. PIUS XII, Motu proprio In cotidianis precibus (24 marca 1945): AAS 37 (1945), ss. 65 — 67.
11. święta Kongregacja Obrzędów, Dekret Dominicae Resurrectionis (9 lutego 1951): AAS 43 (1951), ss. 128 — 129.
12. święta Kongregacja Obrzędów, Dekret Maxima redemptionis (16 listopada 1955): AAS 47 (1955), ss. 838 — 841.
13. Jan XXIII, List Apostolski Rubricarum instructum (25 lipca 1960): AAS52 (1960), s. 594.
14. PIUS X, Motu proprio Tra le sollecitudini dell'officio pastorale (22 listopada 1903): Pii X Pontificis Maximi Acta, I, s. 77.
15. List Dominicae cenae (24 lutego 1980), 13: AAS 72 (1980), s. 146.
16. Por. Konst. Sacrosanctum Concilium, 25.
17. Por. tamże, 23.
18. Por. tamże, 50, Mszał Rzymski, Wprowadzenie, 6.
19. Konst. Sacrosanctum Concilium, 14.
20. Konst. Sacrosanctum Concilium, 5; Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, modlitwa po VII czytaniu.
21. Por. Konst. Sacrosanctum Concilium, 5 — 6, 47, 61, 102, 106 — 107.
22. Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, Odnowienie przyrzeczeń Chrztu.
23. Tamże, Msza Wieczerzy Pańskiej, Modlitwa nad darami.
24. Por. tamże, Pierwsza Prefacja z Niedzieli Zwykłej.
25. Por. Enc. Redemptor hominis (4 marca 1979), 7: AAS 71 (1980), ss. 268 — 270.
26. Por. List Dominicae Cenae (24 lutego 1980), 4: AAS 72 (1980), ss. 119 — 121.
27. Por. Konst. Sacrosanctum Concilium, 7; por. PAWEŁ VI, Enc. Mysterium fidei (3 września 1965): AAS 57 (1965), ss. 762, 764.
28. Por. święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Eucharisticum Misterium (25 maja 1967), 9: AAS 59 (1967), s. 547.
29. Por. PAWEŁ VI, Enc. Mysterium fidei (3 września 1965): AAS 57 (1965), s. 763.
30. Por. tamże, ss. 769 — 771.
31. Konst. Sacrosanctum Concilium, 35.
32. Tamże.
33. Konst. dogm. ,i>Dei Verbum, 21.
34. Konst. Sacrosanctum Concilium, 24.
35. Por. List Dominicae Cenae (24 lutego 1980), 10: AAS 72 (1980), ss. 134 — 137.
36. Por. Liturgia Godzin, poniedziałek IV Tygodnia, modlitwa z Nieszporów.
37. Por. Mszał Rzymski, VIII Prefacja z Niedzieli Zwykłej.
38. Konst. Sacrosanctum Concilium, 41.
39. Por. Mszał Rzymski, Modlitwa Eucharystyczna II i IV.
40. Por. tamże, Modlitwa Eucharystyczna III; Wyznanie wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie.

 

«« | « | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Lipiec 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama