Tobie chwała na wieki!

Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za Twe święte Imię, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych...

Pieśń Dziękujemy Ci, Ojcze nasz została skomponowana przez ks. Kazimierza Pasionka (1930-2006), kompozytora, wykładowcę muzyki i śpiewu kościelnego w Tarnowie. Kompozycja sięga swoimi korzeniami czasów starożytności chrześcijańskiej, kiedy to ochrzczeni – jak przypomina księga Dziejów Apostolskich – trwali „w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (2,42).

W Kościele czasów apostolskich katechumeni przed przyjęciem chrztu byli formowani przez przepowiadanie o charakterze kerygmatycznym (ewangelizacyjnym), którego celem było zapoczątkowanie wiary i skłonienie słuchaczy do przyjęcia chrztu. Natomiast ochrzczonym – w celu umocnienia i pogłębienia wiary – głoszono naukę apostolską (didaché), powiązaną z liturgią, czyli łamaniem chleba i modlitwą.

Przykładem nauczania po chrzcie jest dokument pt. Nauka (Didache) dwunastu Apostołów, który stał się źródłem omawianego tekstu. Jego ostateczna redakcja sięga początków II wieku. Didache powołuje się na autorytet Apostołów oraz samego Jezusa. Dzieło składa się z trzech części podzielonych na 16 punktów (rozdziałów).

Punkty 9-10 i 14 [istniał już wtedy wymóg wyznania grzechów przed rozpoczęciem Eucharystii] zawierają opis sprawowania Eucharystii (podkreślono fragmenty służące do powstania tekstu pieśni Dziękujemy Ci, Ojcze nasz):

9. A co do Eucharystii odmawiajcie takie modlitwy dziękczynne. Najpierw za kielich: „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep sługi Twego Dawida, który dałeś nam poznać przez Sługę Swego, Jezusa. Tobie chwała na wieki!”. Potem za łamany chleb: „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiedzę, którą dałeś nam poznać przez Sługę Swego, Jezusa. Tobie chwała na wieki!"

10. A po nasyceniu się odmawiajcie takie modlitwy dziękczynne: "Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za Twe święte Imię, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych, za wiedzę i wiarę, i za nieśmiertelność, którą dałeś nam poznać przez Sługę Swego, Jezusa. Tobie chwała na wieki! Ty, Panie wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla imienia Swego, dałeś pokarm i napój ludziom na pożywienie, aby Ci składali dzięki, nam zaś darowałeś duchowy pokarm i napój, i życie wieczne przez Sługę Swego.
(…) Kto święty, niech przystąpi!
Kto nim nie jest, niech czyni pokutę!"

14. W dniu Pańskim zbierajcie się, łamcie chleb i czyńcie dzięki, wyznawszy wpierw grzechy swoje, aby ofiara wasza była czysta. Nikt, kto żyje w nieporozumieniu ze swym bratem, tak długo nie powinien uczestniczyć z wami w zebraniu, aż się pojedna, aby nie splamił waszej ofiary. Wszak Pan powiedział: „W każdym miejscu i czasie składajcie mi ofiarę czystą, jestem bowiem Królem i przedziwne jest imię moje między narodami” (Ml 1,11.14).

Pieśń Dziękujemy Ci Ojcze nasz powstała z myślą o wykonaniu jej w ramach mszalnego uwielbienia po Komunii Świętej prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych XX wieku, na podstawie tłumaczenia tekstu Didache ks. Wojciecha Kani z Tarnowa. Utwór liczy osiem strof, z których pierwsze cztery rozpoczyna formuła dziękczynna skierowana do Boga Ojca: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (cztery następne skierowane są do Pana i przypominają o dobrodziejstwach, jakimi obdarza wierzących). Wszystkie strofy kończą się krótkim refrenem w formie zawołania: „Tobie chwała na wieki”.

Tekst pieśni Dziękujemy Ci, Ojcze nasz nawiązuje do najważniejszych faktów, wydarzeń, darów oraz prawd, które stały się udziałem wierzących w sprawowaniu Eucharystii czasów starożytnego Kościoła. Zatem śpiewający tę bogatą teologicznie pieśń wyrażają wdzięczność Bogu za to, że mogli Go poznać, za życie, wiarę, nieśmiertelność, za Jego święte Imię, za pokarm i napój, zarówno cielesny, jak i duchowy, za przynależność do wspólnoty Kościoła, w którym mogą dojść do zbawienia.

Ojcze nasz

WIARA.PL DODANE 07.02.2024 AKTUALIZACJA 26.03.2024

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Czerwiec 2024
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...