Biblijny różaniec o pokój

Pokój jest darem, o który należy prosić, postawą, którą należy kultywować, prawem i zobowiązaniem, które należy podjąć, aby się rozwijać. W tej modlitwie pozwalamy się prowadzić i towarzyszyć słowu, aby rozważać niektóre aspekty pokoju. Niech Maryja, Królowa Pokoju i troskliwa Matka wspiera i urzeczywistnia nasze pragnienia ku dobru wszystkich.

Tajemnica I

Z Księgi Estery (4,17ab)

Mardocheusz wspominając na wszystkie dzieła Pańskie i mówił: «Panie, Panie, Królu, Wszechmogący, ponieważ w mocy Twojej jest wszystko i nie masz takiego, który by Ci się sprzeciwił, gdy chcesz ocalić Izraela, ponieważ Tyś uczynił niebo i ziemię, i wszystko, co na niej pod niebem godne jest podziwu, Ty jesteś Panem wszystkiego i nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Tobie, Panu. Ty znasz wszystko, Ty wiesz - tego, iż nie oddawałem pokłonu pysznemu Hamanowi, nie czyniłem ani z pychy, ani z zuchwałości, ani z żądzy sławy. Byłem nawet gotów ślady stóp jego całować dla ocalenia Izraela. Lecz uczyniłem to, aby nie stawiać wyżej czci człowieka nad cześć Boga i aby nikomu nie oddawać pokłonu, oprócz Ciebie, Panie mój, i nie uczyniłem tego z pychy. A teraz, Panie Boże, Królu, Boże Abrahama, ocal lud Twój, bo czyhają na zgubę naszą i mają zamiar zniszczyć nas, Twoje prastare dziedzictwo. Nie gardź dziedzictwem Twoim, które wykupiłeś dla siebie z Egiptu. Wysłuchaj prośby mojej i okaż miłosierdzie nad dziedzicznym Twym działem, i obróć smutek nasz w radość, abyśmy żyli i imię Twoje, Panie, wielbili, i nie zamykaj ust chwalących Ciebie, Panie».

Chwila ciszy.

Prowadzący: Modlimy się do Ciebie, Panie, za wszystkie kraje toczące wojnę i za nasz naród. Ty jesteś źródłem i wzorem pokoju; tylko w Tobie możemy zostać zbawieni i mieć pokój. Panie, pomóż nam, obdarz nas pokojem, naucz nas nim żyć i prowadź nas ku prawdziwemu pojednaniu.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo (x 10), Chwała Ojcu…

Tajemnica II

Z Księgi Psalmów (23)

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

Chwila ciszy

Prowadzący: Modlimy się do Ciebie, Panie, abyś prowadził naszych przywódców, naszych szefów rządów drogą pokoju. Kiedy idziemy ciemną doliną, Ty tam jesteś: bądź z nami, niech nasi przywódcy prowadzą nas Twoją zbawczą prawdą i podejmują decyzje, które chronią całą ludzkość.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo (x 10), Chwała Ojcu…

Tajemnica III

Z Ewangelii wg św. Mateusza (2,16-18)

Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.

Chwila ciszy.

Prowadzący: Modlimy się do Ciebie, Panie, za wszystkie dzieci, które cierpią z powodu przemocy i wojen. Pomóż nam stworzyć spokojne środowisko, w którym mogą dorastać bezpiecznie i spokojnie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo (x 10), Chwała Ojcu…

Tajemnica IV

Z Ewangelii wg św. Łukasza (6,27-36)

Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Chwila ciszy.

Prowadzący: Prosimy Cię, Panie, aby w każdej osobie szerzyła się kultura przebaczenia. Spraw, abyśmy jako jednostki i jako wspólnoty nauczyli się czynić pierwsze małe konkretne kroki w stronę innych, inicjując procesy pojednania, w których współistnieją – według Twoich słów i Twojego przykładu – sprawiedliwość i miłosierdzie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo (x 10), Chwała Ojcu…

Tajemnica V

Z Ewangelii wg św. Łukasza (19,41-42)

Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.

Chwila ciszy.

Prowadzący: Prosimy Cię, Panie, o pokój w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach, abyśmy wszyscy, mogli otworzyć swoje serca na Boży dar pokoju.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo (x 10), Chwała Ojcu…

Módlmy się:

Jednym głosem, Maryjo, wzywamy Cię:
wyjednaj pokój dla świata.
 
Wołanie biednych wznosi się do Boga,
rozpacz ludu woła: pokój!
Strach przed słabymi szuka wytchnienia,
łzy dzieci proszą o przyszłość.
 
Wspieraj nas, Matko,
w tym rozpaczliwym pragnieniu pokoju.
Niech serca możnych nawrócą się do miłości,
a ich plany zasieją nadzieję.
 
Pozostajemy z ramionami wzniesionymi ku niebu,
bo wraz z Tobą, Matko, pragniemy prosić Boga,
aby nakłonił możnych i poskromił wiatry śmierci.
 
Bądź z nami, Maryjo, Królowo Pokoju,
w tym ufnym oczekiwaniu na nowy dzień!
Amen.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Kwiecień 2024
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...