Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Lipiec 2019
N P W Ś C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Sobota 13 lipca 2019

Katolicy rzymscy:

14. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

SOBÓR Świętych 12-tu chwalebnych i najwspanialszych APOSTOŁÓW

Prawosławni:

Sobór Świętych Dwunastu Apostołów
święci dnia
▫ ap. Andrzej
▫ ap. Bartłomiej
▫ ap. Filip
▫ ap. Jakub syn Alfeusza
▫ ap. Jakub syn Zebedeusza
▫ ap. i ew. Jan Teolog
▫ ap. Juda, brat Pański
▫ ap. Maciej
▫ ap. Piotr, pierwszy wśród zwierzchnich
▫ ap. i ew. Mateusz
▫ mnich Piotr, królewicz z ordy
▫ ap. Szymon Zelotes
▫ ap. Tomasz

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Marzec 2023
N P W Ś C P S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie... Pobieranie...