Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Listopad 2020
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Wtorek 10 listopada 2020

Katolicy rzymscy:

32. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Świętych męczenników TERENCJUSZA i NEONILLY i św. ojca naszego STEFANA, hymnografa

Prawosławni:

Św. Hioba Poczajowskiego (1651).
święci dnia
▫ Arseniusz, arcypiskup Serbii
▫ Dymitr, metropolita Rostowa
▫ ihumen Hiob z Poczajowa
▫ męcz. Paraskiewa
▫ męcz. Terencjusz z Syrii
▫ męcz. Nunilona z Syrii
▫ męcz. Sarbel z Syrii
▫ męcz. Fotus z Syrii
▫ męcz. Eunika z Syrii
▫ męcz. Teodul z Syrii
▫ męcz. Hieraks z Syrii
▫ męcz. Nitus z Syrii
▫ męcz. Bel z Syrii
▫ męcz. Afrykan z Afryki
▫ męcz. Terencjusz z Afryki

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Listopad 2020
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Pobieranie... Pobieranie...