Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Listopad 2020
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Niedziela 22 listopada 2020

Katolicy rzymscy:

34. tydzień zwykły
LG: II tydzień psałterza
Rozważania:
Uroczystość Chrystusa Króla - rok A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Porządek po niesprawiedliwościach »
Garść uwag do czytań na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Odległość od Królestwa »
Sześć propozycji homilii na Uroczystość Chrystusa Króla. Również do osobistej refleksji nad czytaniami Uroczystości.
Propozycje śpiewów - 22 listopada »
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Uwzglęniają czytania i antyfony mszalne.
Uroczystość Chrystusa Króla »
Chrystus Król naszym Sędzią. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Grekokatolicy:

Świętych męczenników ONEZYFORA I PORFIRIUSZA i św. matki naszej MATRONY i wielebnej TEOKTYSTY z wyspy Lesbos

Prawosławni:

NIEDZIELA XXIV PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.
święci dnia
▫ Nektariusz Kefalas, metropolita Pentapolis
▫ mniszka Matrona z Konstantynopola

Luteranie:

Ostatnia niedziela roku kościelnego - Niedziela Wieczności

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Listopad 2020
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Pobieranie... Pobieranie...