Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Grudzień 2020
N P W Ś C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Wtorek 22 grudnia 2020

Katolicy rzymscy:

4. tydzień Adwentu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Σ POCZĘCIE przez św. Annę Bogurodzicy

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Nieoczekiwana Radość"
Poczęcie Bogurodzicy przez spraw. Annę
Poczęcie przez św. Annę Najświętszej Bogurodzicy.
święci dnia
▫ spraw. Anna, matka Bogurodzicy
▫ spraw. Joachim
▫ pror. Anna
▫ Sofroniusz, arcybiskup Cypru
▫ mnich Stefan Nowopromieniejący

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Marzec 2021
N P W Ś C P S
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...