Orygenes

Jakże więc mogłaby zatryumfować taka pokojowa nauka, która nie pozwala nawet mścić się na wrogach, gdyby w czasie Wcie­lenia nie zapanował na świecie pokój?

„Wzeszła za dni Jego sprawiedliwość, a obfitość pokoju" (Ps 71, 7) zaczęła się w chwili Jego narodzin; Bóg bowiem przy­gotowując narody do przyjęcia Jego nauki, oddał je pod władzę jednego cesarza rzym­skiego, aby istnienie wielu królestw i brak wzajemnych kontaktów między narodami nie stanowił dla apostołów zbyt wielkiej tru­dności w wypełnianiu polecenia Jezusa, któ­ry rzekł: „Idąc, nauczajcie wszystkie naro­dy" (Mt 28, 19). Wiadomo, że Jezus narodził się za panowania Augusta, który — że tak się wyrażę — zjednoczył w jednym Króle­stwie wiele narodów ziemi.

Istnienie wielu królestw stanowiłoby prze­szkodę w rozszerzaniu się nauki Jezusa na całą ziemię, nie tylko z tych powodów, któ­re podaliśmy, lecz również z powodu konie­czności prowadzenia wojen i toczenia walki dla obrony ojczyzny; działo się to zarówno za czasów Augusta, jak i wcześniej, gdy na przykład wybuchła wojna między mieszkań­cami Peloponezu a Ateńczykami oraz zma­gania wojenne innych narodów.

Jakże więc mogłaby zatryumfować taka pokojowa nauka, która nie pozwala nawet mścić się na wrogach, gdyby w czasie Wcie­lenia nie zapanował na świecie pokój?

 

Tekst pochodzi z: Ojcowie żywi, Kraków 1982


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama