Wielki Post i Wielkanoc sto lat temu

Okres przed Wielkanocny wg „Ofiara Mszy Świętej” Po stu latach w Roku Eucharystycznym

Druga Niedziela Postu. Reminiscere


Myślą przewodnią tej Niedzieli jest radosna walka, mająca torować nam drogę do nieba. W walce taj przewodzi nam uwielbiony Odkupiciel, jako pierwszy odrodzony z martwych. Za przykładem Jakóba, który okrywszy się w owcze skóry, podstępem wydarł błogosławieństwo pierworodztwa, walczmy aż do jutrzenki porannej, aż zdobędziemy uczestnictwo w błogosławieństwie pierworodztwa, aż czyści i święci na ciele i duszy, dojdziemy do Bożej Góry Przemienienia, gdzie będziemy mogli wypocząć i powiedzieć: „Panie, dobrze nam tu”.
Wstęp wzięty jest z Psalmu 24 i wyraża ufność w miłosierdzie Boga. W Oracyi prosimy, pomni naszej ułomności, o ochronę przed wszelkiem utrapieniem. W Epistole wzywa Paweł do świętości obyczajów. Tractus z Psalmu 103 rozszerza myśl Introitu. Przez Przemienienie Swe chciał Zbawiciel umocnić uczniów na czas pokuty. Offetorium (Psl. 118) i Komunia (Psl.5) wyrażają błaganie gorące o łaskę przestrzegania przykazań Bożych i o wysłuchanie. W Sekretach i modlitwie końcowej błagamy przez zasługi Ofiary o wzmocnienie naszego nabożeństwa.

Modlitwa Kościelna.

Boże, widzisz, jak ułomnymi i bezsilnymi jesteśmy. Strzeż, prosimy, duszę i ciało nasze, by ciało wolnem było od wszelakich cierpień, a dusza czystą i wolną od złych myśli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Epistoła (czytanie). (Tess. 4, 1-7 )

Bracia, Prosimy Was i upominamy w Panu Jezusie, aby, jakoście wzięli od nas, jak się macie sprawować i Bogu się podobać, żebyście się i sprawowali, żebyście więcej obfitowali. Bo wiecie które rozkazania dałem wam przez Pana Jezusa. Albowiem ta jest wola Boża, poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od porubstwa, aby umiał każdy z was naczynie swe trzymać w świętobliwości i uczciwości, nie w namiętnej żądzy, jako i poganie, którzy nie znają Boga; ażeby kto nie podchodził ani nie oszukiwał w sprawie brata swego, albowiem mścicielem jest Pan wszystkiego tego, jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali. Bo Bóg nie wezwał nas ku nieczystości, ale ku poświęceniu w Chrystusie Jezusie, Panie naszym.

Ewangelia. (Mateusz 17, 1-9).

W owym czasie wziął Jezus Piotra i Jakóba i Jana, brata jego, i wprowadził ich na osobności na górę wysoką. I przemienił się przed nimi, a oblicze Jego rozjaśniało jako słońce, a szaty Jego stały się białe, jako śnieg. A oto się im ukazali Mojżesz i Eliasz, z Nim rozmawiający. A odpowiadając Piotr, rzekł do Jezusa: Panie, dobrze jest nam tu być; jeśli chcesz, uczynimy tu trzy przybytki, Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył je, a oto głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn Mój miły, w którem Sobie upodobałem. Tego słuchajcie. A usłyszawszy uczniowie, upadli na twarz swoją i bali się bardzo. I przystąpił Jezus, dotknął ich i rzekł im: Wstańcie, a nie bójcie się. A podniósłszy oczy swe nikogo nie ujrzeli, jeno samego Jezusa. A gdy zstępywali z góry, przykazał im Jezus mówiąc: Nikomu nie powiadajcie widzenia, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.


Oficya dni powszednich tego tygodnia rozwijają dalej myśl Niedzielną, zwłaszcza w Ewangeliach.

W Ewangelii Poniedziałkowej zapowiada Zbawiciel Żydom śmierć w grzechach. Myśl dnia tego da się streścić tak: Idąc drogą prawą (Introit), ale jeszcze pogrążeni w grzechach (Epistoła), idźmy za Odkupicielem gdziekolwiek nas poprowadzi, abyśmy nie pomarli w grzechach.

Wtorek. Idźmy za odkupicielem z ochoczem posłuszeństwem, by słuchać słów Pana i Jego sług (Epistoła), trwajmy w prawdziwej pokorze (Ewangelia), a zyskamy sobie błogosławieństwo Boże.

Środa. Idąc za Zbawicielem, pijmy z Nim kielich zbawienia (Ewangelia), a w radość przemieni się nasz smutek, wywyższeni będziemy, jako Mardocheusz w Epistole, a nieprzyjaciele nasi będą zawstydzeni.

Czwartek. Biada pysznym i rozwiozłym (Epistoła). Bądź nam miłościw, Boże, którego Syn oddał nam Siebie samego za pokarm, zaprowadź nas do ziemi mlekiem i miodem płynącej (Offetorium).

Piątek. (Święto Świętej Chusty grobowej). Józef, sprzedany przez braci, stał się później ich władcą i żywicielem; podobnie i Jezus. Prośmy Pana byśmy należeli do Jego Winnicy.

Sobota. W Chrystusie i przez Chrystusa otrzymujemy błogosławieństwo i dziedzictwo Ojca (Epistoła), w Nim i przez Niego otrzymujemy, marnotrawni synowie, przyjęcie u Ojca i nową miłość (Ewangelia).

Tak powtarza się tu myśl Niedzielna, stanowiąc zarazem przejście do następnego tygodnia.

Więcej na następnej stronie
«« | « | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...
« » Październik 2019
N P W Ś C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...