Czy Jezus naprawdę był synem Józefa?

Dzisiejszy czytelnik może się zdziwić, że Jezus jest synem Dawida poprzez Józefa, który nie był przecież Jego ojcem według ciała.

Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościoła, II, 19.20, 1-6

„Tenże Domicjan zarządził, aby wytracić potomków Dawida. Tradycja mówi, że niektórzy odszczepieńcy denuncjowali potomków Judy, który był bratem Zbawiciela według ciała jako będący z rodu Dawida i jako należący do krewnych samego Chrystusa. To właśnie ukazuje Hegezyp mówiąc w którymś miejscu takimi oto słowy: «Z rodu Zbawiciela są tu jeszcze potomkowie Judy, który był nazywany Jego bratem według ciała: zadenuncjowali ich jako będących z rodu Dawida, a oni to potwierdzili»”.

Jak widzimy, krewni Jezusa powołują się na swoje pochodzenie z rodu Dawida; czytamy o tym w związku z prześladowaniami. Zwróćmy uwagę, że nikt temu nie przeczy: tradycja żydowska zachowałaby pamięć o bezprawnym przyznawaniu się do królewskiego rodu. Genealogie, sefer toldot, „księgi spłodzenia”, odgrywały w owym czasie wielką rolę w społeczeństwie żydowskim. W Świątyni przechowywano tablice genealogiczne, aby móc potwierdzić wiarogodność pochodzenia kapłanów i lewitów, a także kojarzyć małżeństwa, które zapewniałyby czystość kasty kapłanów. Kapłan musiał w chwili podejmowania służby kapłańskiej wykazać, z jakiego rodu pochodzi, nawet jeśli to było wszystkim wiadome. Następstwo pochodzenia sięgające bardzo odległych czasów należało znać na pamięć. Przykłady tego znajdujemy w rodowodach przytoczonych przez ewangelistów Mateusza i Łukasza. Rodowód z Ewangelii świętego Łukasza jest przypuszczalnie historycznie ściślejszy; Mateusz zaczerpnął „brakujące ogniwa” z własnej pamięci lub z archiwów. Ciekawe jest skądinąd, że Łukasz umieszcza rodowód Jezusa tuż przed rozdziałem mówiącym o Jego pierwszym wystąpieniu, o podjęciu służby, w której będzie Arcykapłanem i Królem żydowskim.

Wszyscy Żydzi, zarówno kapłani jak i ludzie świeccy, znali swoje drzewa genealogiczne. Po niewoli babilońskiej ogromnie ważną rzeczą było udowodnienie, że krew synów Jakuba nie została zmieszana z krwią pogańską. Także rozwiązanie problemów dziedziczenia wymagało dokładnej znajomości własnego rodu. A każdy Żyd wiedział co najmniej, z którego pokolenia się wywodzi.

Dzisiejszy czytelnik może się zdziwić, że Jezus jest synem Dawida poprzez Józefa, który nie był przecież Jego ojcem według ciała: w Credo wyznajemy, że „począł się z Ducha Świętego”. Prawo żydowskie jest tak sformułowane, że nie daje podstaw do zaprzeczenia narodzeniu z dziewicy. Miszna stwierdza lapidarnie: „Jeśli mężczyzna mówi: to jest mój syn, należy dać mu wiarę (Bawa Batra 8,6). Inaczej mówiąc dla uznania dziecka za prawowite wystarczy, że za takie uzna je ojciec. Jezus jest naprawdę synem Józefa.

Jeden z midraszów wyraźnie ilustruje fakt, że gdy w pewnym rodowodzie pominięto szereg imion, Bóg sam spieszy, aby dotrzeć do celu!

Więcej na następnej stronie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Kwiecień 2020
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...