Słownik biblijny

Hasła na literę „E”

EZECHIEL

Prorok, kapłan działający w pierwszych dziesięcioleciach VI w. przed Chr. Rozpoczął swoją działalność wśród grupy jeńców, przyprowadzonych do Babilonu po zdobyciu Jerozolimy. Hebrajskie znaczenie jego imienia - „Bóg jest mocny” lub „Bóg czyni mocnym”.

Z nauczania proroka wynika, że nie pokładał nadziei w planach ówczesnych elit politycznych, zmierzających do zrzucenia jarzma babilońskiego. Wzywał on lud do przestrzegania przykazań niezależnie od historycznych okoliczności.

Jego rozbudowane wizje prorockie i bogate w symbolikę gesty głosiły, że Bogu należy się centralne miejsce w Izraelu. Surowe słowa o sądzie z powodu wykroczeń i niewierności przeplatały się z wypowiedziami, z których przebijało współczucie okazywane wygnańcom. Zwiastowanie nieuchronnego nieszczęścia całego Izraela wzbudzało pragnienie poznania pewnej drogi wyjścia z tej beznadziejnej, po ludzku sądząc, sytuacji. Droga ta prowadziła przez wewnętrzną i radykalną przemianę człowieka w procesie nawrócenia i pokuty. (za: Gość Niedzielny Nr 39/2002)

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...