Czas odkrywania źródeł wiary

Na znaczenie przeżywanego obecnie okresu wielkanocnego dla życia chrześcijańskiego jako czasu sprzyjającego szczególnie odkrycia źródeł wiary wskazał Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Ojciec Święty zaznaczył, że chodzi o odkrycie Słowa Bożego i Eucharystii. Wiara w Zmartwychwstałego „przemienia nasze życie: wyzwala je od strachu, daje mu mocną nadzieję, sprawia, że jest ono ożywiane tym, co nadaje pełny sens życiu - miłością do Boga” – stwierdził papież. W audiencji na placu św. Piotra wzięło udział około 30 tys. wiernych. Ojciec Święty w swej katechezie wskazał na przemianę, jaką Pascha Jezusa spowodowała w Jego uczniach. Podkreślił ich początkowy lęk, zamknięcie w domu „z obawy przed Żydami”. Radykalnej zmiany dokonuje przybycie Jezusa, który wchodzi przez drzwi zamknięte, staje pomiędzy nimi i obdarza pokojem, który dodaje otuchy. „Pokój, jaki przynosi Jezus, to dar zbawienia, jakie obiecał On podczas swych mów pożegnalnych” – zauważył papież. Dodał, że dla wspólnoty staje się ów pokój źródłem radości, pewności zwycięstwa, bezpieczeństwa w oparciu się na Bogu.

Benedykt XVI zaznaczył, że „także dziś Zmartwychwstały wkracza do naszych domów i serc pomimo, że niekiedy drzwi bywają zamknięte". "Wkracza, dając radość i pokój, życie i nadzieję – dary, których potrzebujemy dla naszego odrodzenia ludzkiego i duchowego” - stwierdził.

Ojciec Święty podkreślił, że tylko On, Żyjący może nadać sens naszemu życiu i sprawić, „aby na nowo podjął drogę ten, kto jest zmęczony i smutny, zniechęcony i pozbawiony nadziei”. Podkreślił, że tego właśnie doświadczyli dwaj uczniowie zmierzający z Jerozolimy do Emaus. Nawiązując do ewangelicznego opisu tego wydarzenia papież zaznaczył, że wskazuje ono dwa uprzywilejowane „miejsca”, gdzie możemy spotkać Zmartwychwstałego Pana, który przemienia nasze życie: słuchania Słowa i łamanie Chleba. Spotkanie to „rodzi ich na nowo do żywej nadziei”, rozbudza w nich entuzjazm wiary, umiłowanie wspólnoty, potrzebę przekazywania dobrej nowiny.

Papież zachęcił wiernych, aby okres wielkanocny był dla wszystkich dobrą okazją do odkrywania z radością i entuzjazmem źródeł wiary - Słowa Bożego i Eucharystii. „Pozwólmy, aby spotkał nas Zmartwychwstały Jezus! On, żywy i prawdziwy jest zawsze obecny pośród nas. Idzie wraz z nami, aby prowadzić nasze życie po drodze Dobra. Ufamy Zmartwychwstałemu, który ma moc obdarzania życiem, by sprawić, abyśmy się odrodzili jako dzieci Boże, zdolne do wiary i miłości. Wiara w Niego przemienia nasze życie: wyzwala je od strachu, daje mu mocną nadzieję, sprawia, że jest ono ożywiane tym, co nadaje pełny sens życiu - miłością do Boga” – powiedział Ojciec Święty.

Po zakończeniu audiencji Benedykt XVI powróci do Castel Gandolfo, gdzie będzie przebywał do piątkowego popołudnia.

 

Poniżej pełna treść papieskiej katechezy:

Drodzy bracia i siostry,

Po uroczystych celebracjach wielkanocnych nasze dzisiejsze spotkanie jest przeniknięte duchową radością, pomimo, że niebo jest szare w sercu niesiemy radość wielkanocną, pewność, że Chrystus, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie definitywnie zatriumfował nad śmiercią. Nade wszystko ponawiam pod adresem każdego z was serdeczne życzenia wielkanocne: niech w każdym domu i we wszystkich sercach rozbrzmiewa radosna wieść zmartwychwstania Chrystusa, tak aby na nowo zrodziła się nadzieja.

W obecnej katechezie chciałbym pokazać przemianę, jaką Pascha Jezusa spowodowała w Jego uczniach. Zacznijmy od wieczoru dnia Zmartwychwstania. Uczniowie zamknęli się w domu z obawy przed Żydami (por. J 20, 19). Strach ściska serce i uniemożliwia wyjście na spotkanie innych, na spotkanie życia. Nie ma już Mistrza. Wspomnienie męki podsyca niepewność. Jezusowi jednak zależy na uczniach i ma zamiar zrealizować obietnicę, jaką złożył podczas Ostatniej Wieczerzy: „Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” (J 14,18). Ta sytuacja lęku uczniów radykalnie się zmienia wraz z przybyciem Jezusa. Wchodzi On przez drzwi zamknięte, staje pomiędzy nimi i obdarza pokojem, który dodaje otuchy: „Pokój wam!” ( J 20, 19b). Jest to zwyczajne powitanie, które teraz nabiera jednak nowego znaczenia, ponieważ dokonuje wewnętrznej przemiany: jest to pozdrowienie paschalne, pokonujące w uczniach wszelki strach. Pokój, jaki przynosi Jezus, to dar zbawienia, jakie obiecał On podczas swych mów pożegnalnych: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” (J 14, 27). W tym dniu Zmartwychwstania, daje On go w pełni i dla wspólnoty staje się ów pokój źródłem radości, pewności zwycięstwa, bezpieczeństwa w oparciu się na Bogu. „Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” – mówi także nam.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
« » Lipiec 2021
N P W Ś C P S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...