Liturgia - piękno i zakorzenienie

Pragniemy odkrywać piękno liturgii oraz jej zakorzenienie zarówno w tradycji żydowskiej, kulturze pierwszych chrześcijan, jak i całej historii Kościoła. Niech nie będzie to jedynie poznanie intelektualne, lecz prowadzi do coraz większego umiłowania Mszy Św. i przez wiarę oraz miłość otwiera na tajemnicę eucharystycznej obecności Zmartwychwstałego.

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA (2)

Wymienione wcześniej Modlitwy Eucharystyczne z czasem wzbogacano:

Wzrosła liczba prefacji – zarówno zaczerpniętych ze starych źródeł liturgicznych jak i nowo ułożonych.

Wprowadzono tzw. „wspomnienie tajemnicy dnia” do pierwszych trzech Modlitw Eucharystycznych w czasie takich dni jak:

- niedziele
- uroczystość Bożego Narodzenia i jego oktawa
- uroczystość Objawienia Pańskiego
- Msza Wieczerzy Pańskiej
- od Wigilii Paschalnej do 2 Niedzieli Wielkanocnej
- uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
- niedziela Zesłania Ducha Świętego
- uroczystość Zwiastowania Pańskiego
- święto Przemienienia Pańskiego
- rocznica konsekracji własnego kościoła
- uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
- uroczystość Wniebowzięcia NMP
- uroczystość Wszystkich Świętych
- uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Po Przeistoczeniu wprowadzono „wstawki” modlitewne:

- od Wigilii Paschalnej do 2 Niedzieli Wielkanocnej
- przy udzielaniu chrztu
- przy udzielaniu bierzmowania
- za nowożeńców

Dla diecezji polskich, oprócz wspomnianych czterech, wprowadzono jeszcze sześć dodatkowych Modlitw Eucharystycznych:

Piąta Modlitwa Eucharystyczna – związana jest ściśle z własnymi prefacjami, dlatego nie można jej odmawiać kiedy przepisana jest prefacja inna (związana z jakimś obchodem liturgicznym). Prefacje oznaczone są literami A, B, C i D – z poszczególnymi prefacjami związane są tematycznie modlitwy wstawiennicze za Kościół tak samo oznaczone. Dlatego też wybierając jedną z prefacji należy równocześnie odmówić odpowiadającą jej modlitwę wstawienniczą.

Dwie Modlitwy Eucharystyczne o tajemnicy pojednania – można je odmawiać we Mszach ukazujących w szczególny sposób pojednanie. Dotyczy to zwłaszcza okresu Wielkiego Postu, Mszy o Krzyżu Świętym, o pojednanie itp. Posiadają własne prefacje, ale można również użyć prefacji, których tematem jest pojednanie i pokuta.

Trzy Modlitwy Eucharystyczne dla Mszy z udziałem dzieci – uwzględniają one wiek i stopień przygotowania dzieci. Stosowanie ich powinno być ograniczone do tych Mszy, w których udział bierze grupa dzieci. Modlitwy te mają za zadanie umożliwić dzieciom czynny i owocny udział i przygotować je do udziału we Mszy dla dorosłych.


Modlitwy Eucharystyczne mają w głównej mierze wyrażać dziękczynienie za zbawcze dzieła Boże dokonane w historii oraz uwielbiać Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Podkreślona jest w nich rola Ducha Świętego zarówno przy składaniu Najświętszej Ofiary jak i przy jednoczeniu i uświęcaniu wiernych. Uwypuklona również została skuteczność Ofiary eucharystycznej, wyrażająca się w jedności, miłości i dojrzewaniu człowieka do stawania się również darem ofiarnym dla Ojca niebieskiego. Świat w Modlitwach Eucharystycznych ukazany jest jako dzieło Bożej miłości, odkupiony przez Chrystusa, nieustannie uświęcany i udoskonalany przez Ducha Świętego. Ludzie natomiast wzywani są do współodpowiedzialności za jego kształt, za bliźniego, za wszystkich chrześcijan, za szukających Boga i za wszystkich ludzi dobrej woli.

«« | « | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Maj 2020
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...