Liturgia - piękno i zakorzenienie

Pragniemy odkrywać piękno liturgii oraz jej zakorzenienie zarówno w tradycji żydowskiej, kulturze pierwszych chrześcijan, jak i całej historii Kościoła. Niech nie będzie to jedynie poznanie intelektualne, lecz prowadzi do coraz większego umiłowania Mszy Św. i przez wiarę oraz miłość otwiera na tajemnicę eucharystycznej obecności Zmartwychwstałego.

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

ANAMNEZA

Inaczej pamiątka, wspominanie tajemnicy odkupienia. Obejmuje przede wszystkim pamiątkę męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa, a także oczekiwanie powtórnego Jego przyjścia. Przypomina także, że Msza święta jest urzeczywistnieniem ofiary Chrystusa, że tę ofiarę nie tylko wspomina, ale i uobecnia. Mówi o tym św. Paweł: „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.” (1 Kor 11,26)

W Drugiej Modlitwie Eucharystycznej anamneza wraz z częścią modlitwy ofiarniczej brzmi:

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże, Chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.

MODLITWA OFIARNICZA

Kościół, a szczególnie zebrana na Eucharystii jego część, składa poprzez nią Bogu Ojcu w Duchu Świętym niepokalaną Hostię. To Chrystus sam jest Ofiarą i jednocześnie jako jedyny i najwyższy Kapłan siebie samego składa w ofierze. Kościół natomiast, jako Mistyczne Ciało Chrystusa dołącza się do tej ofiary. Wierni nie tylko mają składać w ofierze niepokalaną Hostię, ale także uczyć się składania Bogu ofiary ze swojego życia. Do osiągnięcia tego celu i pełnego zjednoczenia się z Bogiem i bliźnimi ma prowadzić Komunia św. Dlatego też modlitwa ofiarnicza wspomina tych, którzy ją przyjmują:

 

 

Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa

MODLITWY WSTAWIENNICZE

Podkreślają, że podczas sprawowania Eucharystii składana jest ofiara zarówno we wspólnocie ze wszystkimi jak i za wszystkich członków Kościoła. Dlatego też wspomina się w nich zarówno żyjących jak i zmarłych.
W modlitwach tych wyróżniamy (dla przykładu 2 ME)

- modlitwę za Kościół

 

 

Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym Papieżem N, naszym biskupem N oraz całym duchowieństwem.

- modlitwę za wszystkich zmarłych

 

 

Pamiętaj także o naszych zmarłych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.

- modlitwę za żywych

 

 

Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Maryją, ze świętymi Apostołami (ze świętym N) i wszystkimi Świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Poza tymi modlitwami, zależnie od okoliczności, można dodać modlitwę za przyjmujących chrzest, za wstępujących w związek małżeński, czy za zmarłego w intencji którego sprawowana jest Msza.

DOKSOLOGIA KOŃCOWA

We wszystkich Modlitwach Eucharystycznych jest ona taka sama i brzmi następująco:

 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Zgromadzeni wierni odpowiadają AMEN – jest ono najważniejsze w całej Mszy świętej. Stanowi jak gdyby podpis pod całą Modlitwą Eucharystyczną i potwierdzenie jej.

«« | « | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama