III Niedziela Wielkiego Postu

Potrzeba nawrócenia. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Gromadzimy się przy ołtarzu Pana, aby skosztować i zobaczyć, jak dobry jest Pan, który nas powołał do zbawienia. On dał nam swojego Syna, aby stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i całego świata. Chrystus pragnie swoją miłość wlać w serca ludzkie.

Po raz kolejny Jezus przypomina nam dzisiaj o potrzebie nawracania, czyli powrotu do Niego. Bóg jest cierpliwy wobec nas, czeka na decyzję człowieka. Bóg w kierunku człowieka robi 99 kroków, ale jeden pozostawia nam.  Gdy nie stawiamy przeszkody i przyjmujemy ten wielki dar, potrafimy wtedy miłością rozświetlić całe nasze życie.

Prośmy Boga bogatego w miłosierdzie o zmiłowanie się nad nami, uznajmy nasz grzech przed Panem, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną.

Wstęp do liturgii słowa

Zastawiony stół Słowa Bożego czeka już na nas. Zasiądźmy do niego z wiarą i ufnością, że tylko Boże słowo, może nakarmić i napoić nasze spragnione dusze, pokarmem na życie  wieczne.

W dzisiejszej Liturgii Słowa przekonamy się, że „Pan jest łaskawy” i „pełen miłosierdzia” dla wszystkich tych, którzy ze szczerym sercem Go szukają. W pierwszym czytaniu będziemy świadkami powołania Mojżesza. Natomiast w drugim czytaniu mamy zapowiedź rzeczy przyszłych, które zostały spisane ku pouczeniu wszystkich, którzy cierpią moralny i fizyczny głód na tej ziemi.

Ewangelista św. Łukasz po raz kolejny w tym czasie wielkiego postu przypomni nam prawdę, że  nawrócenia potrzebują wszyscy ludzie. Brak szczerego nawrócenia, zwrócenia się do Boga wiąże się z wieczną zagładą.

Prawdziwe nawrócenie rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, dlatego teraz w skupieniu wsłuchajmy się w słowo Pana. 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który wyciąga pierwszy rękę do człowieka, zanieśmy nasze błagania i prośby:

  1. Prośmy, aby każdy ochrzczony, należący do Kościoła Bożego, mądrze i roztropnie wykorzystał czas nawrócenia i pokuty. Ciebie prosimy.
  2. Prośmy, aby papież Franciszek, umocniony Duchem Świętym, prowadził wiernych do źródeł Miłosierdzia Bożego. Ciebie prosimy.
  3. Prośmy, aby rządzący zjednoczyli się w poszukiwaniu prawdziwego dobra społeczeństw. Ciebie prosimy.
  4. Prośmy, aby spowiednicy, którzy w sakramencie pokuty ukazują błądzącym drogę pojednania z Bogiem, cieszyli się nadprzyrodzoną opieką. Ciebie prosimy.
  5. Prośmy, aby wszyscy chorzy i cierpiący, w Bogu pokładali nadzieję na lepsze jutro. Ciebie prosimy.
  6. Prośmy, aby uczynki pokutne: post, modlitwa i jałmużna, przybliżyły nas jeszcze bardziej do Boga. Ciebie prosimy.

Boże, Ojcze całego stworzenia, Ty dajesz czas łaski pokuty i oczyszczenia, abyśmy wolni od grzechu mogli wrócić na drogę Twojej miłości, wysłuchaj nasze prośby i udziel nam tego, o co Cię z pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed prefacją

Dziękujmy za życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które wlało w nasze serca nadzieję życia wiecznego w Niebieskim Jeruzalem.

Przed rozesłaniem

Posileni Sakramentem zbawienia idźmy w codzienne życie, niech błogosławieństwo Boga umocni naszą wiarę w Tego, który oddał za nas życie na drzewie krzyża, tylko dlatego, abyśmy my mieli życie, które nigdy się nie kończy.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama