Powołanie

Powołanie – potocznie: posiadanie określonego daru do wykonywania danej czynności przez większą część życia. Czynność tę wykonuje się bardziej z pobudek altruistycznych niż finansowych, choć te drugie mogą mieć również znaczenie. Można również mieć powołanie do pracy, którą się wykonuje. Wyszczególnia się też różne rodzaje powołania w odniesieniu do określonych zadań, np. powołanie misyjne (do głoszenia Ewangelii wśród niechrześcijan), powołanie do wykonywania jakiegoś zawodu, zwłaszcza wymagającego trudu i poświęcenia, jak np. pielęgniarka, nauczyciel itp. (tyle Wikipedia).

Jak rozumiemy powołanie w naszej wierze? Powołanie do życia w małżeństwie, w samotności, kapłańskie, zakonne, do świeckiego życia konsekrowanego. Pod pojęciem tym rozumiemy najczęściej wezwanie człowieka przez Boga do określonego sposobu życia. Każde powołanie to wielki dar Boga, dar odzywający się w sercu w sposób tajemniczy, bez względu na wiek i płeć. Oczywiście Bóg powołuje, kogo chce i kiedy chce. Wiemy też, że głos wzywającego Boga łatwiej usłyszeć, gdy pomaga nam otaczająca wspólnota, parafia, modląc się i wsłuchując w Słowo Boże.

Podstawową wspólnotą jest rodzina, w niej dorastamy, uczymy się zasad postępowania, wiary i miłości, odbywamy pierwszą formację powołaniową. Jak odczytać swoje powołanie? Jak zrozumieć, że to właśnie Bóg nas do siebie woła, byśmy poświęcili nasze życie służbie dla Niego? Ważną wspólnotą wspierającą nas w odnajdywaniu powołania i otwarcia się na głos Boga jest parafia i jej grupy działające wśród parafian.

Służba liturgiczna, a wśród niej: ministranci, lektorzy oraz inni, którzy przynależą do różnych grup, to właściwe środowisko do zrozumienia i odczytania swojego powołania. To nie tylko sama służba, ale także głębsze przeżywanie, zapoznawanie się z pełnią Liturgii, z pełnią jestestwa Chrystusa. Tu rodzi się dojrzała wiara, prawdziwa więź z Chrystusem.  Dotyczy to również powołań innej natury: dzieci prowadzone przez rodziców do kościoła,  później, będąc już rodzicami, żyją i postępują w sposób, którego nauczyli się w domu i parafii.

Sami wiemy o tym, że zawsze, a dzisiaj szczególnie, powinniśmy prosić Boga, aby zechciał umożliwić rozpoznanie powołania w każdym możliwym aspekcie. By każdy z nas robił to, w czym jest naprawdę dobrym, do czego po prostu ma powołanie. Powołanie to wezwanie dla nas, będące myślą opatrznościową Stwórcy względem każdego z nas. Jest jakby pewnym marzeniem w sercu Boga, ponieważ los stworzenia leży Mu na sercu. Powołanie jest boską propozycją do zrealizowania, jest jedyne, jednostkowe i niepowtarzalne.

Na Światowy Dzień Modlitw o powołania Papież Benedykt XVI napisał między innymi tak: „Niech ten Światowy Dzień Modlitw o Powołania stanie się jeszcze jedną cenną okazją dla młodych ludzi, aby zastanowili się nad własnym powołaniem, odpowiadając na nie z prostotą, zaufaniem i gotowością. Dziewica Maryja, Matka Kościoła, niech strzeże każdego, najmniejszego nawet ziarna powołania w sercach tych, których Pan wzywa, by byli bliżej Niego i Go naśladowali; niech Ona sprawi, by to ziarno stało się kwitnącym drzewem, pełnym owoców dla dobra Kościoła i całej ludzkości. O to się modlę, udzielając wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.”

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Listopad 2021
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama