Refleksja na dziś

Niedziela 17 kwietnia 2016

Czytania » Ostrzeżenie

Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan.

Czytam te słowa i myślę o przypowieści o miłosiernym Ojcu. O synu, który powrócił i został przyjęty i o tym drugim, do którego Ojciec wyszedł przed drzwi. Nie znamy dalszego ciągu tej historii - ale może właśnie w tym momencie go poznajemy?

Ojciec wychodzi. Przekonuje. A syn? Syn się sprzeciwia. Krytykuje. W końcu bluźni.

Moje owce (...) nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. - mówi Jezus. To wielka obietnica dla nas wszystkich. Ale nie tylko dla nas, także dla każdego człowieka. Bez wyjątku, bo nie ma człowieka za którego Chrystus by nie umarł.

Starszy brat nigdy nie będzie w stanie sprawić, by Ojciec inaczej odniósł się do tego, który właśnie powrócił. Może jedynie sam odejść. Uznając się za niegodnego życia wiecznego.

Czy to koniec? Na szczęście nie. Przed tronem Boga stoją nie ci, którzy byli nieskazitelni, ale ci, którzy opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Ludzie z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków. Młodsi i starsi bracia. Żadnego z synów Ojciec nie przestaje szukać.

IV Niedziela Wielkanocna - rok C

Przeczytaj komentarze | 2 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

0 jogger1 19.04.2016 17:06
Ci którzy stoją przed tronem to męczennicy, którzy opłukali swe szaty z własnej krwi, a przez krew Baranka zostali oczyszczeni z grzechów i dlatego mogą oglądać Boga bez drogi przez czyściec (biały kolor symbolizuje niewinność, palmy - męczeństwo).
I dołączają do nich wciąż nowi od 2 tysięcy lat, w zeszłym roku przybyło ich 100.000...
A w owczarni trzymane są razem i owce, i kozły. Gdy przyjdzie do rozdzielenia będzie płacz (tj. beczenie) i zgrzytanie zębów...
1 JAWA25 17.04.2016 11:51
Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: "Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś." (J 17,1n) "A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie". (J 12,32) "A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich." (1 Kor 15,28) "Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone" (Kol 1,16)
Cyryl z Jerozolimy (ok. 315 - 386) nauczał, że cała ludzkość jest zagubiona owcą którą Chrystus odnalazł (Katecheza 15,24).
Starszy brat wzdragający się z powodu ugoszczenia marnotrawnego, podobnie jak sarkający robotnicy w winnicy (Mt 20, 11) czy nielitościwy dłużnik (Mt 18,33) odnoszeni są zwykle do faryzeuszy (względem celników) bądź do Izraela (względem pogan). Jednak, jak pisze Joachim Gnilka "mentalność osób dramatu buntujących się przeciwko dobroci jest jakby pozaczasowa" ("Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje" Kraków 1997 s.123) nie zna granic ni kordonów.

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie... Pobieranie...