Chrzest - mistagogia celebracji

Znaczenie i łaska sakramentu chrztu ukazują się jasno w obrzędach jego celebracji. Uczestnicząc w nich z uwagą, śledząc czynności i słowa tej celebracji, wierni są wprowadzani w całe bogactwo tego, co ten sakrament oznacza i co urzeczywistnia w każdym neoficie (KKK 1234).

Spis treści

O czym należy pamiętać chrzcząc dziecko


Pierwszą kwestią związana z udzielaniem chrztu dzieci jest właściwy wybór terminu celebracji sakramentu. W wyborze daty chrztu należy się kierować przede wszystkim względami dotyczącymi zbawienia dziecka, to znaczy, aby nie było ono pozbawione dobrodziejstw tego sakramentu. Trzeba także brać pod uwagę zdrowie matki, aby mogła osobiście uczestniczyć w liturgii chrzcielnej. Normalnie sakramentu chrztu udziela się w pierwszych tygodniach po narodzinach dziecka. Wyjątkiem od tej reguły mogą być: choroba dziecka oraz potrzeba głębszej i dłuższej katechezy dla rodziców. Najbardziej odpowiednim dniem do celebracji sakramentu chrztu jest Wigilia Paschalna, dzień Zesłania Ducha Świętego i oczywiście każda niedziela. Te dni w sposób szczególny odnoszą się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przez chrzest każdy człowiek, również dziecko, zanurza się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W chrzcie człowiek umiera dla grzechu i rodzi się do nowego życia. Te aspekty wskazują na ważność chrztu i jego uroczysty charakter, stąd również dzień jego udzielania powinien być jak najbardziej uroczysty. Oczywiście dopuszcza się udzielania chrztu w każdy inny dzień tygodnia, zwłaszcza jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. W takich sytuacjach może ochrzcić każdy człowiek, nie pytając o zgodę rodziców dziecka.

Najlepszym miejscem do celebracji chrztu jest świątynia parafialna rodziców dziecka. Podkreśla się w ten sposób, że przez przyjęcie sakramentu dziecko zostaje włączone do wspólnoty Kościoła. Widocznym znakiem Kościoła powszechnego jest wspólnota Kościoła parafialnego. Dziecko włączone przez chrzest do własnej wspólnoty parafialnej, staje się także cząstką całego Kościoła. W wypadkach nagłych i zagrażających życiu dziecka chrztu można udzielić w każdym miejscu, także w szpitalu. Również poważne niedogodności i duża odległość do kościoła parafialnego dają możliwość udzielenia chrztu w innym, bliżej położonym kościele, kaplicy, lub innym miejscu.

Do najważniejszych rzeczy, które należy przygotować do udzielania sakramentu chrztu należą: woda, która musi być naturalna, czysta i poświęcona, chrzcielnica, paschał, Krzyżmo święte, biała szata, świeca oraz księga chrztów, do której wpisuje się imię ochrzczonego, szafarza, rodziców dziecka, chrzestnych oraz datę i miejsce chrztu. Rodzice muszą zadbać o białą szatę i świecę chrzcielną. Pozostałe rzeczy przygotowuje kapłan.

Ważnym elementem przygotowania rodziców i chrzestnych do przyjęcia sakramentu chrztu jest katecheza przedchrzcielna. Okazję do katechezy stwarza również sama celebracja sakramentu. W katechezie przygotowującej do chrztu rodzice powinni poznać przede wszystkim godność chrztu, czyli czym w istocie jest sakrament chrztu? Należy ukazać chrzest jako sakrament nowego życia i sakrament otwierający drogę do życia wiecznego. Jest to także sakrament wiary i sakrament Nowego Przymierza. Przez chrzest człowiek włączony zostaje do wspólnoty Kościoła, która jako wspólnota stanowiąca królewskie kapłaństwo, naród wybrany, uczestniczy w potrójnej misji Chrystusa - królewskiej, kapłańskiej i prorockiej. Chrzest jest także sakramentem Ducha Świętego oraz sakramentem oczyszczającym z grzechu pierworodnego. Przez ten sakrament dziecko ma udział w Boskiej naturze, ponieważ staje się przybranym dzieckiem Bożym. Źródłem skuteczności i mocy sakramentu jest zanurzenie w misterium paschalne Chrystusa. W katechezie trzeba też rodzicom przypomnieć o ich obowiązkach wypływających z faktu ich prośby o chrzest dla własnego dziecka. Należy też omówić liturgię chrztu św. oraz uczyć wiernych udzielania chrztu w nagłych wypadkach.
 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Maj 2024
N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie... Pobieranie...