Dzieło Nowego Tysiąclecia

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Zaś Dzień Papieski obchodzony jest od 2001r. zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

Dzięki Fundacji wyjątkowy charyzmat i dokonania papieża owocują i procentują  poprzez dofinansowywanie zdolnych acz niezamożnych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje talenty.

Obchody Dnia Papieskiego, w tym roku po raz dziesiąty, nabrały szczególnego charakteru po śmierci Papieża, jednakże zawsze, niezależnie od sytuacji, przebiegają w kilku wymiarach. W wymiarze intelektualnym organizowane są seminaria naukowe, których tematem jest nauczanie Jana Pawła II; mają nam one przybliżać treści nauczania Ojca Świętego oraz poszerzać naszą wiedzę o Jego pontyfikacie.

W wymiarze duchowym Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwy w Jego intencji. Odprawiane są Msze św. w intencji Jana Pawła II, podczas których słyszymy homilie poświęcone Jego nauczaniu.

W wigilię Dnia Papieskiego w Warszawie wręczane są jedne z  najbardziej prestiżowych nagród w Kościele Katolickim – nagrody TOTUS. Dzień Papieski wykracza też poza granice Polski.

I wreszcie wymiar charytatywny, czyli wezwanie do solidarności z ubogimi. Tego dnia jest organizowana publiczna zbiórka pieniędzy, w której corocznie udział bierze blisko 100 tys. wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na Fundusz Stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom, pochodzącym z wiosek i małych miast.

Powstaje pytanie, czy w naszym kraju nie mamy już przesytu zbierania pieniędzy w różnych celach, dla różnych grup społecznych? Powiem tak, jeśli mamy jeszcze nadzieję, wiarę i miłość, chcemy pomóc i widzimy w tym sens, to pomagajmy, tym bardziej, iż związane jest to z Tym, który pomógł nam się wyzwolić z reżimu, zdobyć wolność, pokazał nam, jak wierzyć, kochać, jak wkroczyć w Nowe Tysiąclecie z Bogiem.

Pomagając innym, pomagamy również samym sobie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2021
N P W Ś C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Pobieranie... Pobieranie...