Refleksja na dziś

Niedziela 23 sierpnia 2020

Czytania » Niebieski klucznik

To on – Piotr, rybak z rękami stwardniałymi od wioseł, przyjaciel Jezusa, pierwszy pośród równych sobie. W przyszłości ma stanąć na czele Kościoła, którego „ciemne moce” nie przemogą. Dzięki światłu Bożego objawienia, które ujawniło Piotrowi tajemnicę osoby Jezusa, apostoł wyznał: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.    

Piotr otrzymał od Jezusa specjalną władzę – „klucze Królestwa niebieskiego” – dzięki której Kościół może „związywać” i „rozwiązywać” na ziemi i w niebie.  Został zatem „ustanowiony uwierzytelnionym i najwyższym interpretatorem boskiego prawa w chrześcijańskiej wspólnocie” (Giuseppe Barbaglio). A „wiązanie i rozwiązywanie" oznacza władzę odpuszczania grzechów, ogłaszania orzeczeń doktrynalnych i podejmowania decyzji dyscyplinarnych w Kościele.

W XXI wieku „Bożym klucznikiem” jest papież Franciszek. On wzywa Kościół do podążania za Chrystusem – dobrym Pasterzem, a nas Polaków: „Bądźcie hojni i nie zapominajcie o potrzebach najuboższych, samotnych, zwłaszcza starszych i chorych” (19.08.2020).

Myśl św. Jana Pawła II

Jezus Chrystus jest ikoną, w którą wpatrujemy się, by wypełnić naszą posługę heroldów nadziei. Podobnie jak On, powinniśmy również wiedzieć, jak ofiarować nasze życie za zbawienie tych, którzy zostali nam powierzeni, głosząc i sławiąc zwycięstwo miłosiernej miłości Bożej nad grzechem i śmiercią (Pastores gregis, 76).

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Styczeń 2021
N P W Ś C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...