Refleksja na dziś

Czwartek 10 sierpnia 2023

Czytania » Zaufać Panu

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach (Ps 112,1).

Głupi, śmieszny, niepoważny i nienowoczesny jest w świecie ten, kto wierzy w Boga i wypełnia Jego przykazania. Nic nowego pod słońcem. Św. Paweł pisał do Koryntian: „Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą” (1,22-24).

Słowa psalmisty stanowią zapraszanie do rachunku sumienia nad tym, czy i w jaki sposób służymy Bogu. A jeśli tak, czy odkrywamy radość kroczenia drogą przykazań, która realizuje się każdego dnia, gdy wybieramy je jako drogowskazy w dokonywaniu mniejszych i większych wyborów, podejmowaniu prozaicznych i ważnych decyzji.

Jedność z Bogiem jest siłą i mocą do dobrego i owocnego życia. Zakłada jednocześnie ze strony człowieka bojaźń, wyrażająca się w oddawaniu Panu wyłącznej czci i ufnym posłuszeństwie Prawu Bożemu. Ten, kto ufnie powierza Mu swoje życie, wie, że wszystko jest w Jego rękach. I że jest On większy niż nasze problemy i zmartwienia. I że z Nim możemy zwyciężać, wierząc w Jego dobroć i łaskawość.

Myśl papieża Franciszka

Poprzez swoje świadectwo [święci] zachęcają nas, byśmy nie obawiali się iść wbrew utartym schematom, czy też bycia niezrozumianym i wyśmianym, kiedy mówimy o Nim i o Ewangelii. Swoim życiem ukazują nam, że ten kto pozostaje wiernym Bogu i Jego Słowu doświadcza już tutaj, na tej ziemi pociechy Jego miłości i stokroć więcej w wieczności (Anioł Pański, 1.11.2014).

Warszawska Pielgrzymka Piesza Zaufaj Panu już dziś Magda Anioł

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Kwiecień 2024
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...