Refleksja na dziś

Sobota 7 marca 2020

Czytania » Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują

Taka miłość jest skandalem. Ktoś mnie skrzywdził, zranił, albo robi to nieustannie, a ja mam traktować go na równi z moim bratem i przyjacielem w miłości?

To nowe przykazanie, które przynosi Jezus. Nowa jakość miłości. To coś więcej, niż tylko prawo. Kochać niezasłużenie, niesprawiedliwie, wbrew temu, co podpowiadają uczucia, a czasem nawet i rozum. Jak to możliwe?

Też zadawałem sobie kiedyś to pytanie - mówi rekolekcjonista ks. Tomasz Nowak. - Myślę, że odpowiedź mamy na Golgocie. Skatowany, opuszczony, wymęczony do granic ludzkich możliwości Jezus patrzy w niebo i prosi Ojca o przebaczenie dla... oprawców, bo nie wiedzą, co czynią. Ktoś powiedział,
 że my sami tak siebie nie rozumiemy, jak rozumie nas Jezus. Dla siebie samych nie mamy tyle cierpliwości i wyrozumiałości, ile ma jej dla nas Bóg. Nieskończone pokłady.


" Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" - uczy Jezus.

Ojcze, ja sama nie potrafię tak kochać moich krzywdzicieli, jestem zbyt słaba, zbyt mało święta na taką miłość. Ty sam kochaj ich we mnie. Bądź moją mocą i moją świętością.

Pytania do refleksji

W nawiązaniu do Ewangelii:

  • Czy proszę Boga o błogosławieństwo dla tych, którzy mnie skrzywdzili lub krzywdzą?
  • Czy proszę Boga, aby nauczył mnie takiej miłości, jaką On sam kocha?
  • Czy dziękuję Bogu za Jego miłość i miłosierdzie wobec mnie?

Myśl św. Jana Pawła II

 Miłość miłosierna we wzajemnych stosunkach ludzi nigdy nie pozostaje aktem czy też procesem jednostronnym. Nawet w wypadkach, w których wszystko zdawałoby się wskazywać na to, że jedna strona tylko obdarowuje, daje — a druga tylko otrzymuje, bierze — (jak np. w wypadku lekarza, który leczy, nauczyciela, który uczy, rodziców, którzy utrzymują i wychowują swoje dzieci, ofiarodawcy, który świadczy potrzebującym), w istocie rzeczy zawsze również i ta pierwsza strona jest obdarowywana. A w każdym razie także i ten, który daje, może bez trudu odnaleźć siebie w pozycji tego, który otrzymuje, który zostaje obdarowany, który doznaje miłości miłosiernej, owszem, doznaje miłosierdzia. Dives in misericordia 14

Aleksandra Pietryga

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Kwiecień 2024
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...