Droga posłusznego serca

Oto idę - w zwoju księgi o Mnie napisano - abym spełniał wolę Twoją, Boże.


Wstęp

Posłuszeństwo Bogu, które obowiązuje wszystkich ochrzczonych, czyni nas miłymi w Jego oczach. Świeccy w Kościele nie mają przełożonego, któremu winni byliby posłuszeństwo, mają jednak Pana, któremu należy się posłuszeństwo, mają również Jego Słowo.

Być posłusznym oznacza: „słuchać z uwagą” lub „dać posłuch”. Wzorem takiego posłuszeństwa jest dla nas Jezus, umiłowany Syn Boży. Ostatnie słowa Zbawiciela: „Wykonało się” – oznaczają, że wypełniona została wola Boża. Jezus swoim własnym przykładem uczy nas posłuszeństwa, a Jego Serce przebite na krzyżu z miłości dla nas jest aż do śmierci posłuszne.

I. Sąd nad Człowiekiem

Pokarmem jest to, co daje siły do życia. Jezus naucza, że posłuszeństwo woli Ojca, powinno stanowić pokarm naszego serca i sens naszego życia. Bez posłuszeństwa nie ma wzrostu w życiu duchowym. Posłuszeństwo, choć okupione wyszydzeniem, opluciem, pogardą, doprowadza do pełnej dojrzałości godność człowieka i pomnaża jego wolność.

Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.

II. Znak posłuszeństwa

Najpierw z posłuszeństwa Ojcu Jezus poddał się tym, którzy sprawowali władzę w Jego ziemskim życiu. Na pierwszym miejscu Maryi i Józefowi. A teraz bierze krzyż na swoje ramiona, by wypełnić do końca swoje posłannictwo – misję zbawienia świata. Bierze krzyż słabości świata i naszych słabości, by zanieść go na Golgotę.

Oto idę - w zwoju księgi o Mnie napisano - abym spełniał wolę Twoją, Boże.

III. Upadek I

Każdy, kto chce stać się naśladowcą posłusznego aż do końca Jezusa, nie jest wolny od błędów i zaniedbań. Podejmuje jednak pracę nad sobą, a kierowany natchnieniami Ducha Świętego, rozwija otrzymane od Boga talenty. Upodabnianie się do Boskiego Mistrza zakłada nieustanne poszukiwanie Jego woli w codziennych okolicznościach życia. Wykonywanie zadań wynikających z powołania oraz pokorna służba na rzecz potrzebujących pomagają wzrastać w łasce Bożej, pomimo zewnętrznych trudności.

Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama