Refleksja na dziś

Niedziela 26 maja 2024

Czytania » Tajemnica wśród tajemnic

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi (por. Ap 1, 8).

Wydaje się, że z boskimi tajemnicami zawsze (i od zawsze) jest problem. Pomimo rozważań, dywagacji, poszukiwania symboli czy obrazów język ludzki pozostaje niewystarczający do właściwego opisu. Można poszukiwać analogii, odniesień, ale… Istota pozostaje zawsze w niedostępnej zmysłom sferze sacrum. Tajemnica może u jednych budzić ciekawość, chcieć poszukiwania, u innych – zniechęcenie, bo droga do jej poznania, próby zrozumienia, wytłumaczenia jest długa.

Majestat Trójjedynego możemy poznawać – ponieważ sam tego chciał. Docieramy do Tego, który „jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego”. Albowiem otrzymaliśmy „Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»”. Wszystko przez fakt Wcielenia, dzięki któremu Niewidzialny stał się „Bogiem z nami”.

Spotkanie z Tym, który jest „dobry jak chleb” dokonuje się w codzienności tam, „gdzie miłość wzajemna i dobroć”. A wciąż aktualna jest Jego obietnica obecności „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. W dniu, w którym Kościół oddaje chwałę Trójcy, „przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4,16).

Myśl papieża Franciszka

Pomyślmy o ludziach dobrych, wielkodusznych, cichych, których spotkaliśmy: wspominając ich sposób myślenia i działania, możemy zobaczyć małe odzwierciedlenie Boga-Miłości. A co to znaczy miłować? Nie tylko chcieć dobrze i czynić dobrze, ale przede wszystkim zasadniczo przyjąć innych, uczynić miejsce dla innych, dać innym przestrzeń (Anioł Pański, 12.06.2022).

Łukasz Kurpas Chwała Ojcu i Synowi

 

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Czerwiec 2024
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...