Refleksja na dziś

Piątek 17 marca 2023

Czytania » Pytania nieobojętne

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» (Mk 12, 28b).

Jezus wskazując na najważniejsze przykazanie, przywraca Prawu jego pierwotną funkcję. Ma ono doprowadzić do spotkania w miłości. Zarówno w wymiarze horyzontalnym, jak i wertykalnym. Miłość rozstrzyga zarówno kwestie odnoszące się do życia, jak i oddawania chwały Bogu. Wskazuje zatem odpowiedź na pytanie: Co dla więzi z Bogiem jest najważniejsze.

Nie tylko uczeni w Piśmie z czasów Jezusa interesują się odpowiedziami na pytania dotyczące życiowych priorytetów. Również i dziś te pytania są aktualne i ważne. Odpowiedzi na te pytanie decydują o kształcie naszego życia i mogą stać się motywacją do zaangażowania w procesie rozwoju osobistej relacji z Bogiem i bliźnimi.

Podstawowe pytania warto stawiać sobie w czasie indywidualnej czy wspólnotowej modlitwy, lektury słowa Bożego czy uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych. W Wielkim Poście Kościół szczególnie zachęca nas do jałmużny, która wspiera nasz modlitwę i post. Można zatem zrezygnować z czegoś, przeznaczając zaoszczędzone środki na potrzeby ubogich lub na misje. Można również oddać ubogim to, czego nie używamy, a jest w dobrym stanie.

Myśl Benedykta XVI

Człowiek każdego czasu modli się, bo nie może obyć się bez pytania o sens swej egzystencji, który pozostaje niejasny i przygnębiający, jeśli nie powiąże się go z tajemnicą Boga i Jego planu świata (Katecheza, 4.05.2011).

Niepodległa Przykazanie miłości // koncert „Wsłuchiwać się w Papieża”

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Czerwiec 2024
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...